Quý khách vui lòng thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng hoặc chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng sau:

1. TÀI KHOẢN CÔNG TY (Đối với đơn hàng có xuất VAT)

STK – TÊN CHỦ TÀI KHOẢN – NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH

2. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN (Đối với đơn hàng không có xuất VAT)

STK – TÊN CHỦ TÀI KHOẢN – NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH.